Belangrijke mededeling

We gaan helaas niet kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Door familiale omstandigheden zouden we vandaag met te weinig zijn om ons verder in te zetten voor de lijstsamenstelling.

Bovendien willen we onszelf ook meer tijd gunnen om bij de volgende verkiezingen een volwaardig multicultureel alternatief te bieden aan de kiezer.

We danken jullie alvast voor de interesse en steun die we de voorbij dagen van jullie hebben gekregen.

Waarom?

De Multiculturele Partij is ontstaan als een reactie op de ondervertegenwoordiging van etnische en culturele minderheden op de Brugse lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Wij vinden een representatieve vertegenwoordiging van de diversiteit in de stad cruciaal voor de goede werking van onze democratie.